Reservatiereglement

 
Reservatiereglement zomerseizoen

1. Onze club telt om en bij de 1000 zomerleden en stelt 9 tennisbanen ter beschikking, waarvan 4 
permanent overdekt. 

2. Om een terrein te kunnen reserveren moet men lid zijn van de K. Stade Leuven T.C. en van 
TennisVlaanderen wat veronderstelt dat het lidgeld werd betaald. Zo niet is men ook niet verzekerd 
voor eventuele sportongevallen. 

3. Elk clublid kan één tennisbaan voor 1 uur boeken via het elektronische reservatiesysteem. Dit kan 
maximaal zes dagen op voorhand. Na het spelen kan er opnieuw 1 uur gereserveerd worden. Er 
bestaat ook een mogelijkheid tot snelreservaties. Met “snelreservatie” is het mogelijk extra terreinen 
te boeken ten vroegste 1 kalenderdag op voorhand. 

4. Elk lid kan (een) niet bij de club aangesloten speler(s) (“gastspelers”) uitnodigen. Om met een 
gastspeler te kunnen reserveren dienen de gegevens van de gastspeler vooraf te worden gemeld 
aan de secretaris van de club. Elke gastspeler zal per seizoen maximaal 2 maal kunnen spelen in 
de club. 

5. Het gereserveerde uur kan zowel voor enkelspel als voor dubbelspel gebruikt worden maar 
uitsluitend door diegenen op wiens naam werd gereserveerd. Voor dubbelspel kunnen vier namen 
worden ingevuld waardoor er twee aaneensluitende uren kunnen worden gereserveerd door 
eenzelfde persoon (einduur aanpassen van uw reservatie). 

6. Reservatie van een terrein gebeurt on line via http://www.stadeleuventennis.be of 
www.tennisvlaanderen.be; dit kan ook op de computer in het clubhuis. 

7. De reservaties voor lessen, interclub, tornooien, activiteiten door de club georganiseerd en/of 
aangemoedigd, zullen, in de mate van het mogelijke, op voorhand in het reservatiesysteem worden 
aangebracht door het clubbestuur. 

8. Een gereserveerd uur kan alleen door één van beide inschrijvers op voorhand worden opgezegd via 
hetzelfde reservatiesysteem. De spelers worden verondersteld de reservatie te annuleren wanneer 
het veld door niet voorziene omstandigheden niet zal worden gebruikt. 

9. Het bestuur behoudt zich het recht voor om de mogelijkheid tot reservatie van een lid op te schorten 
gedurende een bepaalde periode indien het desbetreffende lid voormelde bepalingen van het 
reservatiesysteem niet respecteert. 

10. Het reglement zal worden aangepast indien dit nodig mocht blijken om de goede werking van de 
club te verzekeren


Sponsors