Winter

 

Winter 2020-2021

Beschikbare velden: In de winter beschikt de club over 6 overdekte gravelbanen (terreinen 4-5-6-7-8-9). Hier volgt de algemene informatie. Contactpersoon voor de winterreservaties is Marc Mitchaux. E-mail:  marc.mitchaux@telenet.be en GSM +32 496 570 850.

  • Zowel leden als niet-leden kunnen tijdens de winter 2020-2021 een vast winteruur huren. Titularissen van het vorige jaar krijgen eerst de kans om hun winterreservatie te hernieuwen. Bel of mail voor beschikbare uren naar Marc
  • Stadeleden kunnen losse uren reserveren via Terreinreservatie.
    Niet-leden kunnen losse uren reserveren door op voorhand en tijdig te bellen/mailen voor beschikbare uren naar Marc.
    De vergoeding voor één uur bedraagt 15 € en betaal je vóór je het terrein betreedt aan de barverantwoordelijke. 
  • Het winterseizoen 2020-2021 loopt van 12 september 2020 tot en met 31 maart 2021.
  • Er worden geen vervangingsdagen toegekend voor speeldagen die op een feestdag vallen. 
  • Lees ook het clubreglement!

Betaling:  Het verschuldigde bedrag dient door de terreintitularis te worden betaald vóór 15 augustus 2020. Bij niet betaling van het bedrag uiterlijk op 15/08/2020 heeft de tennisclub de volledige vrijheid om zonder verwittiging en/of enig verhaal, de ter beschikking stelling van het/de terrein(en) aan een andere persoon toe te kennen. Betaling van een vast uur tijdens de winter doe je op rekeningnummer BE97 2300 3440 8849 (titularissen ontvangen hierover een e-mail met o.a. instructies voor betaling via gestructureerde mededeling).

Prijzen winterreservaties 2020-2021: 

Dagen

Uren

Tarief/uur/terrein

 

Maandag t/m vrijdag

09u00-14u00

260 €

29 weken

Maandag t/m vrijdag

14u00-18u00

340 €

29 weken 

Maandag t/m vrijdag

18u00-22u00

420 €

28 weken (niet week 27/02 t/m 07/03)

Maandag t/m vrijdag

22u00-23u00

340 €

28 weken (niet week 27/02 t/m 07/03)

Zaterdag

09u00-19u00

420 €

28 weken (niet week 27/02 t/m 07/03)

Zondag

09u00-13u00

420 €

28 weken (niet week 27/02 t/m 07/03)

Zondag

13u00-22u00

340 €

28 weken (niet week 27/02 t/m 07/03)Sponsors