Covid-19@Stade

Stade richtlijnen en informatie omtrent Covid-19

Onder deze tijdelijke pagina verzamelen we alle informatie en richtlijnen die werden meegegeven aan onze leden. Hieronder vind je verwijzingen naar nieuwsbrieven, richtlijnen voor spelers, ouders, deelnemers aan de lessen en meer. De opgenomen richtlijnen zijn overgenomen van de via Tennis Vlaanderen ontvangen mailings die werden opgesteld met de federale richtlijnen aan de basis en in nauw overleg met Sport Vlaanderen, de minister van sport, en de expert virologen van de GEES. Waar we dat nodig achtten kregen deze nog een update meer specifiek voor onze club aan de hand van de adviezen verkregen van onze interne expert veiligheid en bestuurslid Mark Scheepmans.Sponsors